Kvalitetu tvrtke ZOTEH j.d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„Uvođenje ISO normi u tvrtku ZOTEH“

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi.

Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka ZOTEH je uložila u uvođenje normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda.

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

  • Povećanja produktivnosti i konkurentnosti.
  • Bolje transparentnosti u upravljanju i vođenju dokumentacije.
  • Praćenja zadovoljstva klijenata (putem anketa) i evaluacije dobavljača (= dobivanje najbolje vrijednost za novac).
  • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.
  • Primjene korektivnih radnji i praćenja nesukladnosti čime će se osigurati eksternalizacija (samo) rješenja vrhunske kvalitete te preveniranje budućih nesukladnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 403.368,75 HRK od kojih je 240.407,77 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.01.2020.-31.01.2021.

ZOTEH j.d.o.o.
Vladimira Vidrića 8
10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba:

  • Filip Zolota
  • Broj telefona osobe za kontakt: +385 95 911 1411
  • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: contact@filipzolota.com

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost ZOTEH j.d.o.o.

ZOTEH 5S Metoda

ZOTEH Edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji

ZOTEH Smjernice društvene odgovornosti